Faktamærket er et nyt projekt som stadig er under udarbejdelse og som sigter mod at bekæmpe misinformation på nettet. Bazooka har taget initiativ til Faktamærket for at give danskerne bedre redskaber til at navigere i nyhedsstrømmen og for blandt andet bedre at kunne identificere “fake news” samt i højere grad at kunne forholde sig kritisk til de tilgængelige nyhedskilder og historier.

Bazooka samarbejder med en række forskellige partnere på Faktamærket-projektet alle med tilknytning til medie-, journalistik- eller nyheds-området (blandt andet Dansk Journalistforbund).

Faktamærket er stadig i færd med at blive udfærdiget og Bazooka inviterer derfor alle relevante personer eller organisationer til at bidrage til den videre åbne proces.